BBE-styret
Startside   
Rev: 11.05.2022

 


 

Styret i BBE har følgende medlemmer    (Valgt på generalforsamlingen 11.05.2022) 

Styreleder:    Taran KJELDSEN  (til 2024)

Styremedlemmer:    Astrid LARSEN (til 2024)
 Åsa SCHREINAR (til 2024) 
   Hans Kristian BENDIXBY (til 2023) 
   Anne KVAAL (til 2023)
 
Vararepresentanter:

   Vivi Lise HAUGEN (til 2023)
    Elisabeth HESTØ (til 2023) 
    
Revisorer: 
 Grete STÅLBY  (til 2023) 
 Kari Engen HALVORSEN  (til 2024) 
Valgkomité:    Vivi Lise HAUGEN (til 2023)
   Hans Kristian BENDIXBY  (til 2023)

 For ytterligere informasjon om medlemskap kan du ringe til BBEs sekretær Charanjit S. Gill på telefonnr. 402 48 353 - Onsdager - kl. 12:00-15:00.

 E-post: bbe.baerum@gmail.com.