BBE-styret
Startside   
Rev: 15.05.2019

 


 

Styret i BBE har følgende medlemmer    (Valgt på generalforsamlingen 15.05.2019) 

 Styreleder:   Hans Kristian BENDIXBY  (til 2020)

Styremedlemmer:   Gunvor Loe ANDRESEN (til 2021)
Torbjørn HOEL  (til 2020) 
  Per RUUD (til 2021)
  Vivi Lise HAUGEN  (til 2020)
 
Varamedlemmer:

  Sonja H. HARALDSEN (til 2020)
  Charanjit S. GILL (til 2020)
Laila STAUNING
(til 2020) 
Revisorer: 
Grete STÅLBY (til 2020)
Kari Engen HALVORSEN (til 2020)
Valgkomité:  Kjell HALVORSEN (til 2020)
  Vivi Lise HAUGEN (til 2020)

 For ytterligere informasjon om medlemskap kan du ringe til BBEs sekretær Charanjit S. Gill på telefonnr. 402 48 353 - Onsdager - kl. 12:00-15:00.