BBE-styret
Startside   
Rev: 24.06.2020

 


 

Styret i BBE har følgende medlemmer    (Valgt på generalforsamlingen 24.06.2020) 

Styreleder:   Hans Kristian BENDIXBY  (til 2022)

Styremedlemmer:   Gunvor Loe ANDRESEN (til 2021)
Per RUUD  (til 2021) 
  Laila STAUNING (til 2022) 
  Taran KJELDSEN  (til 2022)
 
Vararepresentanter:

  Charanjit S. GILL (til 2021)
  Vivi Lise HAUGEN (til 2021) 
Evy M. LARSEN (til 2021) 
Revisorer: 
Grete STÅLBY  (til 2021) 
Kari Engen HALVORSEN  (til 2021) 
Valgkomité:  Kjell HALVORSEN (til 2021)
  Vivi Lise HAUGEN (til 2021)

 For ytterligere informasjon om medlemskap kan du ringe til BBEs sekretær Charanjit S. Gill på telefonnr. 402 48 353 - Onsdager - kl. 12:00-15:00.