Borettslag
Startside Gjettumtunet Kolsåstunet Bjørnhaugen   
Rev: 01.05.2010

 

Bærum Boligspareklubb for Eldre disponerer i dag 3 borettslag; alle med sitt eget styre.

Borettslagene administrerer selv den daglige drift, men ledige leiligheter blir annonsert gjennom aviser og ABBL (Asker og Bærum Boligbyggelag) og tildelt etter ansiennitet via BBEs Styre.

Takstmenn utnevnt av BBE foretar en verditaksering av den relevante leilighet og setter en pris som ikke kan overskrides. Tildeling skjer etter søker med høyest ansiennitet.