Medlemskap
Startside   
Rev: 14.02.2023

 

Bærum Boligspareklubb for Eldre (BBE) er en ideell organisasjon som ble stiftet 22.10.1981, og har som formål å skaffe sine medlemmer velegnede eldreboliger. 

Det legges stor vekt på at boligene skal:
*være lettstelte og ligge sentralt i forhold til servicetilbud, kommunikasjon og forretninger
*ha trappefri adkomst
*ha en overkommelig pris.

Det tas sikte på at beboerne skal være selvhjulpne.

Hvordan bli medlem i Bærum Boligspareklubb for Eldre (BBE)?

Medlemskapet er personlig - Kan ikke overføres. Unntak fra dette er beskrevet i BBEs vedtekter § 2, første ledd.

Medlemsskap kan tegnes fra fylt 40 år og leilighetene tildeles etter ansiennitet til medlemmer som har fylt 55 år.

Tegning og opprettholdelse av medlemskap er begrenset til personer som er eller har vært bosatt i Bærum kommune med en samlet botid på minst 10 år etter fylte 18 år.

Ved omsetning av tidligere etablerte boligenheter gjelder spesielle regler.  

Medlemskap tegnes ved å sende inn ferdig utfylt og signert innmeldingsskjema til BBE etter at medlemsavgift er innbetalt til BBEs konto 1627.07.18586.

Ferdig utfylt og signert innmeldingsskjema sendes til: Bærum Boligspareklubb for Eldre, Postboks 20, 1300 SANDVIKA. 

Ferdig utfylt, signert og skannet innmeldingsskjema kan også sendes til BBEs e-postadresse: bbe.baerum@gmail.com. 
Skarpe og gode bilder av det ferdig utfylte og signerte innmeldingsskjemaet kan erstatte å skanne med skanner, og sendes med e-post.

Medlemsavgifter: Innmeldingsavgift kr. 200.- og kontingent kr. 300,- for inneværende år trekkes umiddelbart. Medlemsbevis, vedtekter og informasjon om BBE blir sendt til nytt medlem fra BBE.

Medlemmer som ønsker å avslutte sitt medlemskap, skal henvende seg skriftlig til BBE, Postboks 20, 1300 SANDVIKA eller til BBEs e-postadresse: bbe.baerum@gmail.com. 

Innmeldingsskjema som er på 2 sider, kan lastes ned her. Innmeldingsskjema

Ønsker du å sitte i BBEs Styre?
Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt med BBE på e-post: bbe.baerum.valgkomite@gmail.com.

NB! Det sendes ikke ut faktura på den årlige kontingenten. Kontingenten forfaller fast den 15. januar hvert år. BBE anbefaler å legge beløpet som fast årlig trekk i banken. Hvis kontingent ikke blir betalt, blir det sendt ETT brev med purring. Hvis kontingenten ikke blir betalt innen fristen på purringen, blir medlemskapet slettet uten ytterligere varsel. NB!