Salg
Startside   
Rev: 16.02.2023

 

 

ABBL (Asker og Bærum Boligbyggelag)
organiserer BBEs eiendomssalg. Se  http://www.abbl.no

Kolsåstunet (klikk for flere detaljer)

Gjettumtunet Borettslag (klikk for flere detaljer)

Bjørnhaugen (klikk for flere detaljer)

Salgsannonse

Utlysning av forkjøpsrett: Annonse


________________________________________________________________

Ved salg av leilighet.

Retningslinjer som gjelder for megler, hvis det benyttes annen megler enn ABBL:

 • Salgene av BBE-leiligheter må håndteres på samme måte som et vanlig salg, men det gjelder spesielle bestemmelser mht. taksering, utlysning i Budstikka og på finn.no, forkjøpsrett og budgivning.
 • Hvis man skal selge leiligheten må man ta kontakt med en av takstmennene som er utnevnt av BBE: Christian Dahl, tlf.: 90126780, e-post: cd@takstsenteret.no og Ole Petter Ekornrud, tlf.: 906 88 414, e-post: ope@takstsenteret.no. 
 • Den taksten som blir laget, er en maksimalpris (det leiligheten maksimalt kan bli solgt for). Leiligheten kan selges til lavere pris.

Megler må :

 • Innhente meglerinformasjon fra forretningsfører
 • Innhente reguleringsplaner
 • Innhente ligningsverdi
 • Innhente grunnboksutskrift for borettslaget og andelen
 • Sende «internutlysning» i riktig antall til styreleder i det aktuelle borettslaget (her må adresse, takst, areal, antall rom, fellesutgifter, andel fellesgjeld, visningstidspunkt og frist til å legge inn bud fremkomme). (Samtlige beboere i borettslaget, boligen selges, må få salgsinformasjon i papirutgave).
 • Lage utlysningsannonse med frist til å legge inn bud, som er tirsdag to uker etter annonseinnrykket.
 • Lage salgsoppgave med vedlegg (regnskap, vedtekter, husorden osv.)
 • Annonsere leiligheten på nett (finn.no).
 • Avholde visning (Visning skal skje 7 dager etter annonsen)
 • Sende kopi av alle mottatte bud til sekretær i BBE (Charanjit Singh Gill). Avvente tilbakemelding fra BBE hvem som får tildelt leiligheten.
 • Lage kontrakt, sikringsobligasjon, overføring av hjemmel til andel i borettslag, akseptbrev mv.
 • Avholde kontraktsmøte
 • Foreta oppgjør

Selger kan altså IKKE gjøre avtale med kjøper på forhånd, ref. klausulene i vedtektene mht. forkjøpsrett.